ஜிஞ்சர் டீ -இந்திய எரிபொருள்

நீ ஒரு டீயாகவே இருந்த போதிலும்

பலரின் இருளைப் போக்கும் தீயாகவே திகழ்கின்றாய்.

பத்தாப்பு படிக்கையில அதிகாலையில எழுந்து தூக்கமில்லாம படிக்க அம்மா வச்சுக் கொடுத்ததும் நீதான்…

எம்புட்டு வேல செஞ்சாலும் அப்பத்தா ” எனக்கு ஒரு டம்ளர் டீ போதும்யா” என கேப்பதும் நீதான்…

சாகுறதுக்கு முன்னாடி கொள்ளு சீயான் மரணப்படுக்கையில் கேட்டதும் நீதான்…

விடியும் காலைப் பொழுதுகளை ‘முடியும்’ என முறுக்குபவனும் நீதான்…

நீண்ட நெடிய இரவுகளில் உடன் பயணிக்கின்றவனும் நீதான்…

சராசரி இந்தியனுக்கு ஆக்சிஐனே நீதான்…

உன்னால்தானே தெருவோர தேநீர் கடை முக்கிய முடிவெடுக்கும் சட்டசபை ஆனது…

உன்னால்தானே அன்றாட ஒரேவித வாழ்க்கையையும் பலவிதமாக வாழ்ந்து பார்த்து பரிணமிக்க விழைகிறது…

டீ அல்ல நீ

நான் அல்லவா நீ..!

-Vignesh Sekar

Author: VIGNESH SEKAR

Another Engineering graduate.Avid reader.Ambivert.

One thought on “ஜிஞ்சர் டீ -இந்திய எரிபொருள்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *