நாளைய உலகம்

சிம்பன்சியில் ஜனனித்த நம் நாகரிகம் சிந்து சமவெளியை நோக்கி பயணித்து இன்று ஆர்டிபிஸியல் இண்டெலிஜென்ஸில் கோலோச்சி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது.

இதற்கெல்லாம் உயிர் நதி மூலம் ஒரே சொல்தான் ‘மாற்றம்’. டார்வினின் பரிணாமக் கொள்கை படி மனிதன் தன்னை சமுதாயத்தில் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக மாற்றங்களை கண்டு பிடித்து கொண்டே இருக்கிறான். நெருப்பு, சக்கரம், தகவல் தொழிழ் நுட்பம் என நாம் இப்போது மூன்றாவது புரட்சியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்.

பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான். ஆப்பிளை கண்டான் புவி ஈர்ப்பு விசையினை படைத்தான். கணிப்பானை பார்த்தான், கணிப்பொறி படைத்தான். ஒரே ஒரு இன செல்லை மட்டும் வைத்து ஒரு புது உயிரையே படைத்து மனிதனும் கடவுள் ஆகி விட்டான்.

இச்சீரிய கண்டுபிடிப்புகளால் வாஷிங்டனிற்கும் வாடிப்பட்டிக்கும் நொடிபொழுதில் உரையாடல் சாத்தியமாகிறது.

நவீன மருத்துவம், ராக்கெட் தொழில்நுட்பம்,அணுஆற்றல் ,இயந்திர மனிதன் இன்னும் எத்தனையோ எத்தனை நம் படைப்புகள்.

எண்ணற்ற பயன்கள் இருந்தும் இந்த தொழில் நுட்பங்கள் வரமா? சாபமா? என்பது இன்னும் விளங்க முடியா புதிராகவே உள்ளது.

இன்று முதல் நாம் அனைவரும் தொழில் நுட்பங்களை ஆக்கபூர்வ வளர்ச்சிக்கும் உலக முன்னேற்றத்துக்கும் மட்டுமே பயன்படுத்துவோம் என்ற சூளுரை உரைத்தோமானால் “நாளைய உலகம்” என்பது நிச்சயம் நம் எதிர்கால தலைமுறைக்கு நாம் விட்டு செல்லும் வரமே என்று கூறி இக்கட்டுரையை நிறைவு செய்கிறேன்.

Author: VIGNESH SEKAR

Another Engineering graduate.Avid reader.Ambivert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *